Var kan du röka den elektroniska cigaretten och vape?

Ett av problemen med reglering av elektroniska cigaretter och vape ligger i att bestämma hur man klassificerar dem. Är de ganska lika med tobaks cigaretter och därför regleras på samma sätt?
Många undrar om de kan använda e-cigaretter och vape på platser där tobaksrök är begränsad.
Tillverkare och användare av e-cigaretter och vape från https://vape.se/ hävdar att eftersom ånga inte utgör en hälsorisk och inte genererar någon irriterande lukt, bör e-cigaretter tillåtas överallt.
Faktum är att förbudet mot rökning av den elektroniska cigaretten är en paradox i termer eftersom det inte handlar om rök utan om ånga.

Motståndare till e-cig hävdar att tillåta användning av e-cigaretter var som helst kan avskräcka människor från att minska nikotin.
Men var kan du röka den elektroniska cigaretten? Bättre berätta var “du kan inte röka”.